Khi quý khách mua máy mới sẽ được hổ trợ trả góp với lãi suất ưu đãi 0%

Chỉ cần thanh toán 50-60% giá trị, số tiền còn lại thanh toán đều trong vòng 3-6 tháng.

Tăng thời hạn bảo hành cho máy mới từ 12 lên 18 tháng và cho máy cũ từ 3 lên 6 tháng.